Izložba pod nazivom "Kalatrava" održana je u Kulturnom centru Zrenjaninau aprilu 2012.g. Izložena je zbirka fotografija posvećenih futurističkoj arhitekturi španskog arhitekte Santijaga Kalatrave (Santiago Calatrava). Reč je o zgradama koje čine kompleks Grada umetnosti i nauke (Ciudad de las Artes y las Ciencias), u Valensiji, rodnom gradu ovog arhitekte, čija su dela obeležila dvadeseti vek. Zanimljivo je da Španci prilikom davanja naziva daju prednost umetnosti nad naukom, o čemu svedoči ne samo umetnička arhitektura budućnosti Santjaga Kalatrave, već i grad Valensija, koji je sam za sebe posebno umetničko delo u svakom pogledu. 

Fotografije su rađene u boji, formata 45,5 x 30,5 cm. 

Ova izložba je bila deo zajedničke izložbe sa izložbom "Gaudi", koju je priredila mlada koleginica Sanja Jovović, pa smo dvema izložbama dali zajednički naziv "Od Gaudija do Kalatrave".

Izložbu je pratio i katalog.

Calatrava, naslovna strana kataloga Babović

Calatrava, druga strana kataloga Babović

Calatrava, OPERA kataloga Babović

Calatrava, HEMISPHERIC katalog BabovićCalatrava, OPERA katalog BabovićCalatrava, KOLAŽ kataloga Babović

Calatrava, MUZEJ NAUKE kataloga BabovićCalatrava, KOLAŽ katalog Babović

Calatrava, AGORA kataloga BabovićCalatrava,ZADNJA STRANA kataloga Babović

Calatrava, Babović TV ZRENJANIN

Calatrava, Drahan Babović i Sanja Jovović

a