Prvi kompakt disk sa fotografijama koji sam objavio bio je posvećen Herceg Novom, jednim od najlepših mediteranskih gradova. Disk sam izdao 2003. godine i registrovao u elektronskoj biblioteci Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. Disk sadrži preko 1100 fotografija. Podeljen je u više foldera posvećenih raznim temama koje karakterišu ovaj grad. Turistička organizacija iz Herceg Novog je mnogo godina koristila neke od mojih fotografija na svojoj web prezentaciji.

 

dragan babović herceg novi 1100

 

Uvek sam se pitao zašto sam toliko vezan za Beograd, Herceg Novi i Dubrovnik, a to mi se razjasnilo upravo u procesu snimanja ova tri grada, kada sam shvatio da svi imaju tvrđave od kamena u kombinaciji sa drvetom i kovanim gvožđem, istim onim materijalima od kojih je sastavljena i Niška tvrđava u kojoj sam provodio najlepše dane ranog detinjstva, pre nego što sam se doselio u Beograd 1961. godine.