Posle kratkog boravka u Sićevačkoj klisuri 2009. godine, u okviru Međunarodne kolonije umetničke fotografije, koja je održana u Zgradi Kolonije koju je osnovala slikarka Nadežda Petrović 1905.g., napravio sam malu knjigu fotografija: