DIM TIM je slikarska grupa čija sam dela prvi put video na izložbi "Metarmofoze" u Novoj Galeriji na Andrićevom Vencu u decembru 2013. godine. Ovu grupu koja svoja dela zajednički stvara čine Milenko Vasić, njegova supruga Danijela Mršulja Vasić i ćerka Iskra. 

Danijela Mršulja Vasić (1979) i Milenko Vasić (1952) su vizuelni umetnici koji od 2011. godine spajaju svoje poetike i iskustva u Umetničku kolaborativnu grupu Dim Tim i rade u različitim medijima: slika, skulptura, fotografija, video, instalacija i mural. U toku deset godina zajedničkog rada realizovali su šesnaest samostalnih, učestvovali na dvadeset grupnih izložbi i nekoliko skulptura u javnom prostoru. Dim Tim je svoje slike često uvećane koristio kao motive za dvadeset devet murala velikih dimenzija, koji su izvedeni tokom prethodnih osam godina od Švajcarske do Vijetnama.

Delujući u različitim medijima bračni par Vasić dovodi u žižu svog interesovanja na nov način klasične postavke likovne umetnosti, kao što su repeticija, akcenat, konstrukcija kompozicije, aglomeracija, geometrija slike i psihološko dejstvo simbola.

Najbliže određenje za formalne uzore Dim Tim-a i moguću plastičku aproprijaciju elemenata je umetnost međuratne avangarde kao i interdisciplinarna komunikacija aktera i dela delotvorno organizovanih oko institucije Bauhausa. Izgradili su do sada svoje reprezentativne cikluse Metamorfoze - Alibi za retoriku utopijske arhitekture, Cripto, Post War, Clone, City, Echo - Post truth, Ka utopiji, Zid, Toxic i Nekada sam bio drugačiji, sada sam isti. U svojoj umetničkoj praksi Dim Tim komentariše nove odnose i ponašanje u modernim aglomeracijama, analizira otuđenje i traži alternativne javne prostore za izlaganje različitih umetničkih praksi i promoviše nove umetničke diskurse.  

Učesnici su u brojnim rezidencijalnim programima i kolonijama u zemlji i inostranstvu. Za svoj rad nagrađivani su više puta. Radovi Umetničke kolaborativne grupe Dim Tim se nalaze u brojnim javnim i privatnim umetničkim kolekcijama: Wiener Stadtische Osiguranje, Deutsche Telekom, Benetton Art Collection, Heritage Space Hanoi, Kulturinitiative Gmund Austrija, RADIX Beograd, Galerija Nadežda Petrović Čačak i drugim. Žive i rade u Beogradu.

O delima DIM TIM-a se može više saznati na njihovom autorskom vebsajtu.

Odmah me je osvojilo njihovo slikarstvo i odlučnost da stvaraju zajednička dela. Preda mnom su stajala platna na kojima se u više varijacija provlačila ista tema - crnobele ili crnosrebrne kockice poređane u nekom harmonijskom i melodijskom ritmu. Na mah sam imao asocijaciju na antiku, na mah na renesansu, a potom i na savremenu arhitekturu. Što ne reći, u geometriji koja dominira slikama, živi neugasivi pogon koje će slikane predstave odvesti i u daleku budućnost a da ona ne izgubi na svojoj aktuelnosti. Njihove slike su koliko likovne toliko i arhitekturalne.

Varijacije jednog uzorka, u ovom slučaju kockica, asocira me uvek na prvu od trideset Goldbergovih varijacija, 988. po redu Bahovo delo, koje maestralno na klaviru izvodi američki pijanista Glen Guld. Ko bude slušao Baha i gledao slike DIM TIM-a može pomoću mašte da otvara jednu po jednu kockicu i da otkriva skrivene tajne prostora i vremena. Ono što radi DIM TIM je usko vezano za arhitekturu i muziku, pa me moja asocijacija nije slučajno odvela baš Bahu, ali i Geteu koji je rekao da je arhitektura zamrznuta muzika.