Ne pitajte me šta je na slici. Dovoljna je slika sama za sebe. Odrasla je. Ne treba joj nikakva pomoć. Niko ne treba da je brani od nje same. Takva je kakva je. Pustimo jednom da stvari budu takve kakve su. Bez objašnjenja. Molim.