Slikar, fotograf i pisac i obrnutim redom. Tako sam vaspitan i školovan. Slike pretvaram u fotografije, fotografije u priče i obratno.

Slikanjem, pisanjem i fotografijom se bavim gotovo šezdeset godina. U osnovnoj školi sam počeo da pišem prve drame i scenarije, a u zrelim godinama kratke priče. Ljubav prema slikarstvu sam nasledio od svog oca Mihaila Babovića, od koga sam primio i prve lekcije o fotografiji. Imao sam nekoliko samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovao sam na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama. Izdao sam četiri kompakt diska fotografija i jednu knjigu posvećenu grupi fotografa, o čemu se više podataka može naći u odeljcima posvećenim izložbama i knjigama.

Ova internet prezentacija daje uvid u deo dosadašnjeg ali i budućeg stvaralaštva. Svi delovi su živi i biće dopunjavani novim sadržajem, uključujući i autobiografske podatke.

 

Dragan Babović, foto Edo Iglič