Na televiziji sam 1969. godine gledao naučnu emisiju o nastanku svemira. U studiju se vodila debata u kojoj su učestvovali astronom, fizičar i filozof. Glavnu reč su vodili astronom i fizičar koji su govorili o raznim teorijama nastanka svemira, pominjući mnoge detalje, astronomske, matematičke, fizičke i hemijske. Voditeljka je tek na kraju dala reč filozofu. On se kratko osvrnuo na iznete teorije i postavio samo jedno pitanje - "A šta je bilo pre toga?"