Pre desetak godina Crna Gora je postala veoma cenjena destinacija, zbog čega je došlo i do buma u oblasti nekretnina. Za kuće i stanove pored mora, ali i na planinama, vladala je velika zainteresovanost, pre svega Rusa, ali i Engleza i kupaca iz drugih zemalja. Tada se pojavila jedna turistička agencija iz Poljske koja je želela da obiđe Crnu Goru i zakupi kapacitete za narednu turističku sezonu. Od njih sam dobio angažman da kao fotograf snimam lepote Crne Gore na jednonedeljnom putovanju, zajedno sa jednom televizijskom ekipom iz Poljske. Tada sam za njih sačinio brošuru "Montenegro - od dna mora da vrha neba", a za sebe jedan primerak autorske knjige, čije delove ovde prikazujem.

Selo Crna Gora, foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović HERCEG NOVI, foto: Dragan M. Babović BOKA KOTORSKA, foto: Dragan M. Babović PERAST, foto: Dragan M. Babović BUDVA, foto: Dragan M. Babović KOTOR, foto: Dragan M. Babović