Slikar, fotograf i pisac i obrnutim redom. Tako sam vaspitan i školovan. Slike pretvaram u fotografije, fotografije u priče i obratno.

Slikanjem, pisanjem i fotografijom se bavim gotovo šezdeset godina. U osnovnoj školi sam počeo da pišem prve drame i scenarije, a u zrelim godinama kratke priče. Ljubav prema slikarstvu sam nasledio od svog oca Mihaila Babovića, od koga sam primio i prve lekcije o fotografiji. Imao sam nekoliko samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovao sam na mnogim domaćim i međunarodnim izložbama. Izdao sam četiri kompakt diska fotografija i jednu knjigu posvećenu grupi fotografa, o čemu se više podataka može naći u odeljcima posvećenim izložbama i knjigama.

Ova internet prezentacija daje uvid u deo dosadašnjeg ali i budućeg stvaralaštva. Svi delovi su živi i biće dopunjavani novim sadržajem, uključujući i autobiografske podatke.

O SLICI STRAST

2022-07-18T22:56/2022-08-21T20:29
Kada je slika bila završena, prepoznao sam dvoje ljudi u ljubavnom zanosu, duhove koje slika sadrži, a koje nisam slikao....
O SLICI STRAST

Figurativno ili APSTRAKTNO

2022-01-19T10:32/2022-02-01T19:28
Zašto slikam apstrakciju a ne figuraciju? Slika je za mene novi predmet sam za sebe, koji sam ja uneo kao novu realnost, a koja kao takav nije postojao pre mene....
Figurativno ili APSTRAKTNO

Dragan Babović

2022-01-18T15:24/2022-08-23T08:44
Slikanjem, pisanjem i fotografijom se bavim gotovo šezdeset godina. U osnovnoj školi sam počeo da pišem prve drame i scenarije, a u zrelim godinama kratke priče. ...
Dragan Babović

Milan Tucović o Baboviću

2022-01-05T21:01/2022-09-28T08:44
Milan Tucović: iza nas stoje dve fotografije, Dan i Noć, koje zaista mogu da stanu rame uz rame sa samim Gerhardom Rihterom....
Milan Tucović o Baboviću

Drugi o Baboviću

2022-01-01T13:38/2022-01-19T08:51
Nikola Kusovac, Emina Ristić I Marta Vukotić ...
Drugi o Baboviću