Online galerija za prodaju umetničkih slika i fotografija, bila je moja prva zamisao. Ali, i slikarstvo i fotografija su, pre svega misija, a tek onda nešto što ima komercijalni prizvuk. Onda sam se odlučio za ono bitnije, da prikažem ono što radim i što sam radio, a tek onda, ako postoji iskreni interes publike, sa njom uspostavim i odgovarajuću saradnju. Zato napominjem da se sve slike i sve fotografije objavljene na ovom sajtu u svim rubrikama (slike, fotografije, izložbe, novo, priče, knjige) mogu nabaviti od autora. Slike se mogu nabaviti u originalu (rađene na platnu, papiru, ili drvetu) ili kao štampane fotografije tih slika u raznim dimenzijama koje mogu biti veće od formata originala. Fotografije i digitalne grafike se mogu nabaviti isključivo kao štampane u svim formatima koje definiše kupac. Naručivanje se obavlja kroz upitnik koji se nalazi u rubrici kontakt ili direktno preko imejla info@fineartdmb.com, navođenjem naziva slike i rubrike u kojoj je objavljena.

Zabranjeno je kopiranje i objavljivanje svih slika, fotografija i priča objavljenih na ovom sajtu, s tim da se od autora mogu pribaviti prava za njihovo korišćenje u digitalnim i drugim medijima uz obavezno navođenje podataka o autoru, u skladu sa autorskim pravom. 

aa