Udvaranje na Dušanovcu, 2015. © Dragan M. Babović

– Da li se vi to meni udvarate, pitala je pomalo koketno sa pogledom odozdo, mašući svojim krupnim trepavicama kao krilima, kao da pali zeleno svetlo za prolaz.


– Da, rekao sam. To stalno radim. Ne vidim u tome ništa loše. Čak šta više.


Bilo je to na jednom žuru kada sam sedeo pored nepoznate devojke i pričao joj pola sata o mojoj velikoj ljubavi, njenoj lepoti, o tome kako je ona idealna, kako se takva više ne može ni pronaći ni ponoviti, da u njoj pronalazim sve što mi treba, itd. itd. Kada sam u očima dame video da ona sada misli da kod mene nema nikakve šanse, otkrio sam joj malu tajnu, da se ne radi o ženi, nego o literaturi.


Danas bih pričao o umetnosti uopšte.


Arsen Dedić na radiju peva stihove Matije Bećkovića: “Udvarao sam se nepoznatoj devojci, u kanjonu Tare kod Kolašina, govorio istine na svim jezicima, žario i palio da ih poveruje… “.


"Udvaranje je izraz kojim se opisuje nečije nastojanje da se sa potencijalnim partnerom započne intimna veza dugoročne i stabilnije prirode, u pravilu brak. U većini kultura u svetu se smatra da udvaranje može započeti jedino muškarac", kaže Vikipedija.
Da li se umetnik nekome udvara svojim slikama? Da li se oni koji snimaju aktove udvaraju svojim modelima? Da li se portretista udvara ženi koju slika lepšom nego što izgleda? Da li se mi dok slikamo i kasnije pokazujemo te svoje radove drugima zapravo udvaramo? Da li je pakovanje slike u prikladan ovkir, takođe udvaranje?


U jednom ženskom listu čitam da je udvaranje reč koja će uskoro moći da se izbriše iz rečnika. Pitam – šta će biti ako se to zaista obistini?


Poznajem mnoge ljude koji nisu u stanju da se udvaraju, ili koji "mrze" udvaranje. Da li se iza tako grubog stava prikriva, zapravo, ranjivost?


Ali, vratimo se pravim i iskrenim udvaračima. Kako su se udvarali najveći majstori tog zanata – Betoven Elizi, Šopen Žorž Sandovoj, Ajnštajn Milevi Marić, Jesenjin Isidori Dankan, Pikaso Dori Mar, Miloš Crnjanski svojoj Vidi, Laza Kostić Leni Dunđerskoj ili Matija Bećković Veri Pavladoljskoj, Arsen Dedić Gabi Novak. Vidimo da su iz tog zanosa nastala nezaboravna dela.


Nije li sama umetnost jedno veliko udvaranje? Pa šta je drugo kultura? Ona je osvajač protiv koga nema odbrane. Udvaranje je proces koji dovodi do prihvatanja ili odbijanja ponude udvarača, njegovih slika, fotografija, njegovog jezika, kulture, pogleda na svet, njegovog bića.


I zima 2022/23 se udvara, onima koji vole sneg snegom, onima koji ne vole niske temperature prolećnim suncem, a onima koji su uvek negde na sredini, kišom.


Ne mora svako udvaranje da se završi brakom.


© Dragan M. Babović, 2015/2022