Bila dva prijatelja od kojih je jedan bio bolji prijatelj onom drugom. Bila dva brata od od kojih je jedan bio bolji brat onom drugom. Bile dve sestre od kojih je jedna bila bolja sestra onoj drugoj. Bila dva roditelja od kojih je jedan bio bolji svojoj deci. Bila dva unuka od kojih je jedan bio miliji svom dedi. Bile dve bliznakinje od kojih je jedna više ličila na onu drugu. Od dva oka u glavi jedno bolje vidi. Od dve ruke jedna je korisnija. I šta sad? Bila dva vremena, jedno bolje od drugog. Bila dva dana, jedan bolji od drugog.

© Dragan Babović