Pomirite se roditelji i deco.

Pomirite se bivši ljubavnici.

Pomirite se vi suprotnosti bar na jedan dan.

Odmorite se od bitke.

Predahnite,

uzmite malo, samo malo daha.

Ko zna?

Možda i vi niste one prave suprotnosti

koje se moraju sukobljavati.

Pogledajte se još samo danas.

Možda ste pogrešili?

Izvinite se.

Ispratite neke druge u sutrašnji boj,

a vi sejte dalje ideju pomirenja među pomirljivima.

Neka se jedanput ljudi pomire među sobom.

Možda će nam svima tako biti lakše.

Pomirite se već jednom

utopije i realnosti.

Možda će vam biti lepše skupa.

Ceo svet osiromašuje

ako postoji samo jedno od vas dvoje.

© Dragan Babović